บริการรับทำความสะอาดบ่อบำบัด บ่อน้ำเสีย บ่อน้ำทิ้งในโรงงาน

บริการทำความสะอาดบ่อน้ำเสีย

CLEANING

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด

บริการรับทำความสะอาดระบบบ่อบำบัด บ่อน้ำดี บ่อน้ำเสีย บ่อดักไขมัน หรือบ่อน้ำทิ้ง ที่เกิดการสะสมของกากตะกอนและของเสีย จากโรงงานประเภทต่าง ๆ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์

บ่อบำบัดน้ำเสีย หรือ บ่อบำบัดน้ำทิ้ง ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เพราะทุกโรงงานจำเป็นต้องมีการบำบัดน้ำเสีย ก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งรับ ไม่เช่นนั้นแล้ว น้ำเสียจากโรงงานอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อช่วยให้บ่อบำบัดสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Siam Environmental Technologies เราคือบริษัทผู้ให้บริการรับทำความสะอาดระบบบ่อบำบัดครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เราพร้อมให้บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดทุกประเภท เพื่อช่วยรักษาความสะอาด ยืดอายุการใช้งานของระบบบ่อบำบัด และช่วยลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ขัดข้อง ที่อาจส่งผลต่อกระบวนการผลิต สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

ความสำคัญของการทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสีย

โดยปกติแล้ว เมื่อระบบบำบัดน้ำเสีย หรือบ่อบำบัดน้ำทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรมผ่านการใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง จะเกิดการสะสมของตะกอนและของเสีย หากตะกอนและของเสียเหล่านั้นหมักหมมอยู่ในบ่อเป็นเวลานาน โดยไม่ได้ใช้บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด ก็อาจส่งผลให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้

ระบบบำบัดน้ำเสียไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

กากตะกอนและของเสียที่สะสมอยู่ในบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นเวลานาน โดยไม่ได้รับการทำความสะอาด จะกลายสภาพไปเป็นของแข็ง ที่จะเข้าไปอุดตันและกีดขวางระบบการทำงานของบ่อบำบัดน้ำเสีย ทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และยังทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนทั้งในโรงงานและชุมชนใกล้เคียง

ค่าน้ำเสียสูงเกินมาตรฐาน

เมื่อระบบบำบัดน้ำเสียไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ จะส่งผลให้ค่าน้ำเสียสูงเกินมาตรฐาน จนไม่สามารถระบายออกไปสู่แหล่งรับน้ำเสียได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนในโรงงานและชุมชนใกล้เคียง รวมถึงมีโอกาสที่จะเสียค่าปรับจากค่าน้ำเสียที่สูงเกินกำหนด

เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียเป็นเวลานานโดยไม่เคยทำความสะอาด ยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต เพราะอาจทำให้สินค้าเกิดการปนเปื้อน จนไม่สามารถส่งออกไปสู่ท้องตลาดได้ ซึ่งจะทำให้กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงัก และส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กร

ด้วยเหตุนี้ การใช้บริการรับทำความสะอาดบ่อบำบัด หรือบริการทำความสะอาดบ่อดักไขมันโดยผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

Logo

Siam Environmental Technologies ผู้ให้บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดครบวงจร ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

Siam Environmental Technologies เราคือบริษัทผู้ให้บริการรับทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความรับผิดชอบต่อสังคม ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดทุกประเภท ทั้งบริการรับล้างบ่อบำบัด บริการล้างบ่อดักไขมัน และบ่อน้ำเสียต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม สามารถกำจัดกากตะกอนและของเสียที่หมักหมมในระบบบ่อบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเต็มรูปแบบ

Plan Your Perfect Waste Management With Us
Layer 2 Copy
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งข้อความถึงเรา

Layer 1