บริการขนส่งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องและปลอดภัย

บริการขนส่งน้ำเสีย

WASTE TRANSPORTATION

บริการขนส่งน้ำเสีย

บริการรถขนส่งน้ำเสียและบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรมไปยังโรงบำบัดน้ำเสีย เป็นหนึ่งในบริการของบริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จำกัด หรือ Siam Environmental Technologies ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ที่ได้รับความไว้วางใจจากโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย โดยระบบรถขนส่งน้ำเสียของเรา จะนำน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งกำเนิดน้ำเสียไปบำบัดหรือกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่รั่วไหลหรือปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมระหว่างการขนส่ง

เราได้รับใบอนุญาตในการขนส่งน้ำเสียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีรถขนส่งน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบและมีระบบป้องกันการรั่วไหลของน้ำเสียระหว่างการขนส่ง และมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอย่างครบครัน ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ พนักงานขับรถทุกคนได้รับใบอนุญาตขับขี่สำหรับบริการขนส่งน้ำเสียโดยเฉพาะ จึงสามารถมั่นใจได้ในความเชี่ยวชาญและความปลอดภัย ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

  • น้ำเสียที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมี โลหะหนัก หรือเชื้อโรคที่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  • ของประชาชน เช่น น้ำเสียจากอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมโลหะ
  • น้ำเสียทั่วไป คือ น้ำเสียที่ปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ เช่น น้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมกระดาษ

ความสำคัญของบริการรับขนส่งน้ำเสีย

ในกระบวนการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมมีน้ำเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจปนเปื้อนด้วยสารเคมี โลหะหนัก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ หากปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการบำบัดน้ำเสียให้สามารถลงสู่แหล่งน้ำได้อย่างปลอดภัย ไร้กังวล

บริการรับขนส่งน้ำเสีย เป็นหนึ่งในบริการที่ช่วยขนส่งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมไปยังโรงบำบัดน้ำ ซึ่งจะต้องขนส่งน้ำเสียอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม โดยมีความสำคัญดังต่อไปนี้

  • ป้องกันมลพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม โดยผู้ให้บริการขนส่งน้ำเสียจะต้องดูแลและป้องกันในทุกขั้นตอนในการขนส่ง ไม่ให้มีการรั่วไหลหรือปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และนำเข้าสู่โรงบำบัดอย่างปลอดภัย
  • ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำเสีย
  • มีความเชี่ยวชาญสูง พนักงานมีความรู้ สามารถขนส่งน้ำเสียได้อย่างปลอดภัย สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่ในภาวะฉุกเฉิน

มั่นใจในบริการขนส่งน้ำเสียจาก Siam Environmental Technologies

ราให้ความสำคัญกับระบบรถขนส่งน้ำเสีย และการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงานขับรถขนส่ง โดยปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน โดยมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ขับรถขนส่งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เรามีรถขนส่งประจำสำหรับการรับขนส่งน้ำเสีย (บริษัทร่วม) ได้แก่ รถเทรลเลอร์ และรถ Tank (เดี่ยว) อีกทั้งยังติดตามรถขนส่งโดยระบบ GPS ที่สามารถติดตามตำแหน่งและความเร็วของรถ รวมไปถึงการชั่งน้ำหนักโดยละเอียด มั่นใจได้ว่าน้ำเสียและกากอุตสาหกรรมจะถูกส่งมาบำบัดอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย

บริการรถขนส่งน้ำเสียจาก Siam En Tech
Footer Logo

บริการขนส่งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องและปลอดภัย

Ball

ความสำคัญของบริการรับขนส่งน้ำเสีย

ในกระบวนการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมมีน้ำเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจปนเปื้อนด้วยสารเคมี โลหะหนัก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ หากปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการบำบัดน้ำเสียให้สามารถลงสู่แหล่งน้ำได้อย่างปลอดภัย ไร้กังวล 

บริการรับขนส่งน้ำเสีย เป็นหนึ่งในบริการที่ช่วยขนส่งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมไปยังโรงบำบัดน้ำ ซึ่งจะต้องขนส่งน้ำเสียอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม โดยมีความสำคัญดังต่อไปนี้

  • ป้องกันมลพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม โดยผู้ให้บริการขนส่งน้ำเสียจะต้องดูแลและป้องกันในทุกขั้นตอนในการขนส่ง ไม่ให้มีการรั่วไหลหรือปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และนำเข้าสู่โรงบำบัดอย่างปลอดภัย
  • ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำเสีย
  • มีความเชี่ยวชาญสูง พนักงานมีความรู้ สามารถขนส่งน้ำเสียได้อย่างปลอดภัย สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่ในภาวะฉุกเฉิน
Plan Your Perfect Waste Management With Us
Layer 2 Copy
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งข้อความถึงเรา

Layer 1