รับปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสียและอื่น ๆ นำธุรกิจสู่ความยั่งยืน

บริการอื่น ๆ ของเรา

OUR SERVICE
Previous
Next

บริการรับปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสียและอื่น ๆ จาก SEN

Siam Environmental Technologies เราคือบริษัทผู้ให้บริการจัดการน้ำเสียแบบครบวงจร ด้วยเป้าหมายในการสร้างดุลยภาพให้แก่สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้องค์กรอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากบริการบำบัดน้ำเสีย บริการรถขนส่งน้ำเสีย และบริการทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสียแล้ว เรายังมีบริการอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาเรื่องน้ำเสียน้ำดี ว่าควรมีระบบจัดการอย่างไร รวมถึงบริการขายหัวเชื้อจุลินทรีย์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เราดำเนินงานด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริการรับปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย

เรามีบริการให้คำปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อน้ำทิ้งในโรงงาน ที่ตอบโจทย์การจัดการน้ำเสียของแต่ละอุตสาหกรรม โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการวางแผนและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้ประกอบการจึงมั่นใจได้ว่า ระบบบำบัดน้ำเสียที่เราให้บริการจะเหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน

บริการขายหัวเชื้อจุลินทรีย์

อีกทั้งเรายังมีบริการขายหัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำ ลดปัญหากลิ่นเหม็น ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บริการห้อง Lab ตรวจวัดน้ำเสีย

นอกจากนี้ เรายังมาพร้อมกับบริการห้อง Lab สำหรับการตรวจวัดน้ำเสีย โดยเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานอุตสาหกรรม ว่าเป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

บริการน้ำดิบและน้ำประปาสะอาด

บริการของเรายังครอบคลุมตั้งแต่การสูบน้ำดิบมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หรืออ่างเก็บน้ำ การบำบัดน้ำดิบ การจัดเก็บน้ำประปา การขนส่งน้ำประปา และการจ่ายน้ำประปาสะอาดภายในเขตประกอบการและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงน้ำดิบและน้ำประปา ให้สถานประกอบการและชุมชน ส่งเสริมให้ทุกคนมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

Logo

Siam Environmental Technologies รับปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

สำหรับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ที่กำลังมองหาบริษัทรับปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ Siam Environmental Technologies เรามีทีมงานพร้อมดูแล รวมถึงบริการขายหัวเชื้อจุลินทรีย์คุณภาพมาตรฐาน และห้อง Lab สำหรับตรวจวัดน้ำเสียที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในระบบบำบัดน้ำเสียให้สถานประกอบการ สามารถส่งข้อมูลเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเราได้เลย

Plan Your Perfect Waste Management With Us
Layer 2 Copy
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งข้อความถึงเรา

Layer 1