ORDERS BOOKING

ระบบจองออเดอร์

WASTE ORDER

เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการจองออเดอร์ โดยระบุวันที่ทำการขนส่ง และรถสำหรับขนส่งน้ำเสีย และเพื่อความรวดเร็วของขั้นตอนการรับออเดอร์จากลูกค้า การบันทึก และรวบรวมยอดจากลูกค้า สำหรับการจองคิวรถขนส่ง และแจ้งหน้างานฯ สำหรับวันที่มีการขนส่งน้ำเสีย

**โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อน กดยืนยันการจองออเดอร์
Plan Your Perfect Waste Management With Us
Layer 2 Copy
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งข้อความถึงเรา

Layer 1