บริการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารเคมี ตามมาตรฐานสากล

บริการบำบัดน้ำเสีย

WASTE WATER TREATMENT

โรงงานบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำ ทั้งสารอินทรีย์ สารเคมี สารแขวนลอย โลหะหนัก ที่ส่งผลกระทบต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาจากทั้งแหล่งชุมชน บ้านเรือนของประชาชน โรงงานอุตสาหกรรม น้ำจากการเกษตร และจากแหล่งอื่น ๆ อีกมากมาย

ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดน้ำเสียจำนวนมาก ทั้งน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ ปนเปื้อนสารเคมี รวมถึงโลหะหนัก จึงมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จำกัด เป็นโรงงานบำบัดน้ำเสียคุณภาพเยี่ยม และทันสมัย รับบำบัดน้ำเสียของโรงงาน 2 ส่วน คือ น้ำเสียโรงงานภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (SEP) และน้ำเสียโรงงานภายนอกเขตประกอบการ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ต้องดูแลและควบคุมคุณภาพของการบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง

ระบบบำบัดของเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถูกต้อง ปลอดภัย และได้มาตรฐาน สามารถให้บริการบำบัดน้ำเสียได้เต็มรูปแบบ ทั้งระบบการบำบัดน้ำเสียรวม (101) และรีไซเคิลน้ำมันหล่อเย็น หรือน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน (106) รวมถึงเทคโนโลยีโอโซน เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำเสีย ฆ่าเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรีย ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

Previous
Next
ประเภท 106

การรีไซเคิลน้ำมันหล่อเย็นหรือน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน

เราให้บริการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมัน โดยโรงบำบัดน้ำเสียจะสูบน้ำเสียจากถังพักเข้าสู่กระบวนการกรอง เพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำ ด้วยวัสดุซับน้ำมัน และน้ำมันจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของเชื้อเพลิงทดแทนหรือเชื้อเพลิงผสมในเตาปูน

ประเภท 101

บริการรับบำบัดน้ำปนเปื้อนสารเคมีและรับบำบัดน้ำเสียรวม

บริการรับบำบัดน้ำเสียทางเคมี โดยใช้กระบวนการทางเคมีและชีวภาพในการบำบัด รวมไปถึงเทคโนโลยีในการบำบัดอื่น ๆ เช่น ระบบ Evaporators และการกรองด้วยคาร์บอนและทราย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Previous
Next
กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อน

กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อน

นอกจากบริการรับบำบัดน้ำปนเปื้อนสารเคมีแล้ว ยังรับบำบัดน้ำเสียรวม และกลุ่มน้ำเสียอื่น ๆ เช่น กลุ่มน้ำเสียจากกิจกรรมพนักงานโรงงาน กลุ่มน้ำเสียจากการล้างโรงไฟฟ้า ล้างชิ้นงาน ล้างเครื่องจักร กลุ่มน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ระบบบำบัดน้ำเสีย กลุ่มน้ำเสียจากห้องพ่นสี กลุ่มน้ำเสียจากโรงชุบ กลุ่มเครื่องดื่มหมดอายุ กลุ่มอาหาร น้ำปนเปื้อนสารเคมี น้ำมันใช้แล้ว น้ำเสียจากการล้างเรือ

Footer Logo

ทำไมต้องใช้บริการบำบัดน้ำเสียของ Siam Environmental Technologies

  • สะดวก สบาย ไม่ต้องตั้งโรงบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง ประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างและบริหารงาน
  • บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเกือบ 30 ปี ทำให้ทีมงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประกอบกับมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความทันสมัย สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • บำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานสากล ได้มาตรฐานของรัฐ
  • บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาและดูแลการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับโรงงาน
Plan Your Perfect Waste Management With Us
Layer 2 Copy
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งข้อความถึงเรา

Layer 1