รวมภาพกิจกรรม SEN LEARN & SHARE 2023

Img 7472 (medium)

กิจกรรมอบรม สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SEN เท่านั้น!

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืนเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรภายใต้แนวคิดที่ว่าศักยภาพของธุรกิจเกิดจากผลรวมของศักยภาพของสมาชิกทุกคนในองค์กร โดยการพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน คงหนีไม่พ้นการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนในองค์กร 

ซึ่งคำตอบของเรื่องนี้คือ “Growth Mindset” หรือกรอบความคิดแบบเติบโตเพื่อเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้และส่งเสริม Growth Mindset ทำให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วม เพิ่มแรงจูงในการทำงาน ได้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร สุดท้ายแล้วองค์กรที่เต็มไปด้วยคนเก่งที่พร้อมเรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ย่อมกลายเป็นองค์กรที่มีศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน 

SEN ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาบุคลากรในองค์กรและเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าและคู่ค้าของเรา โดยเราจะมีการจัดกิจกรรมอบรมความรู้และเนื้อหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าของเราได้เข้าร่วมการอบรมพร้อมใบ Certificate หลังจบการอบรมอีกด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในองค์กร คู่ค้า รวมทั้งพันธมิตรของเราให้มีประสิทธิภาพ และเติบโตไปพร้อม ๆ กันอย่างยั่งยืน

อบรม BSI มาตรฐาน ISO 45001 และ 14001 Safety & Environmental Law

อบรม มาตรฐาน CFO Carbon FootPrint for Organization สำหรับองค์กร

การอบรมเนื้อหากฏหมายใหม่ ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปี 2566 หรือระบบ iSingleForm

Senlns

ตลอดปี 2023 เราได้มีการจัดอบรมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีรอบพิเศษเฉพาะลูกค้า SEN พร้อมใบ Certificate จำนวน 2 ครั้ง คือ อบรม BSI มาตรฐาน ISO 45001 และ 14001 Safety & Environmental Law และ อบรม มาตรฐาน CFO Carbon FootPrint for Organization สำหรับองค์กร รวมทั้งรอบสำหรับบบุคคลที่สนใจ 1 ครั้ง ในหัวข้อการอบรมเนื้อหากฏหมายใหม่ ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปี 2566 หรือระบบ iSingleForm

Logo Final

Siam Environmental Technologies

Siam Environmental Technologies เรามุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และความสามารถของบุคลากร รวมถึงชุมชนและบุคคลที่สนใจ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน ถูกต้อง ไม่ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับพันธมิตรและคู่ค้าของเรา

Plan Your Perfect Waste Management With Us