ระบบบำบัดน้ำเสีย ตัวช่วยลดมลภาวะทางน้ำ

Dji 0555 (medium)

เจาะลึกระบบบำบัดน้ำเสีย สำคัญแค่ไหน ?

มีวิธีและขั้นตอนบำบัดน้ำเสียอย่างไรบ้าง ทำธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมหรืออยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมต้องรู้เรื่องนี้ !

“น้ำ” ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือพืช แต่ปัจจุบัน ปริมาณน้ำเสียในแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากทั้งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียกลายเป็นระบบที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เพราะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดมลภาวะทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แล้วในการบำบัดน้ำเสีย จะมีขั้นตอนอย่างไร มีวิธีใดบ้าง และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมากน้อยแค่ไหน เรามีทุกเรื่องของวิธีการจัดการน้ำเสียมาบอกกัน

น้ำเสียคืออะไร มาจากที่ไหนบ้าง?

น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่มีสิ่งสกปรก สารเคมี หรือสิ่งปฏิกูลทุกชนิดปนเปื้อนอยู่ เช่น ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ ไขมัน ผงซักฟอก ทำให้คุณสมบัติของน้ำถูกเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก โดยมีที่มาจาก 2 แหล่งใหญ่ ๆ ด้วยกัน ได้แก่

1
น้ำเสียทั่วไปจากชุมชน

น้ำเสียจากแหล่งชุมชน

น้ำเสียจากแหล่งนี้เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ จึงมักพบในเขตที่มีผู้อยู่อาศัยและอาคารบ้านเรือนตั้งอยู่จำนวนมาก

2
น้ำเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม

น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

เป็นน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม มักมีสิ่งสกปรกจำพวกสารเคมีที่เป็นพิษ โลหะหนัก และสารอินทรีย์เข้มข้นชนิดต่าง ๆ เจือปนอยู่จำนวนมาก วิธีบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจึงต้องมีความซับซ้อนกว่าน้ำเสียจากแหล่งชุมชน

ความหมายและความสำคัญของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) หมายถึง ระบบที่ช่วยกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียจากทั้งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม จนน้ำมีคุณภาพดีมากขึ้น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ ลดความเสี่ยงการเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค ป้องกันการเกิดมลพิษทางน้ำ และลดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์จากน้ำเน่าด้วย

หลังจากบำบัดแล้ว น้ำเหล่านั้นก็จะถูกระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ รวมถึงนำกลับมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และด้านอื่น ๆ ซึ่งหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่นี้ก็คือโรงบำบัดน้ำเสีย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมควบคุมมลพิษ ปัจจุบันมีทั้งหมด 202 แห่งทั่วประเทศไทย

Dji 0531
บ่อตกตะกอนหรือ Sedimentation Pond

วิธีการที่ใช้ในการบำบัดน้ำนั้น หลัก ๆ แล้ว สามารถทำได้ 3 วิธีด้วยกัน แต่จะเลือกใช้วิธีไหนนั้น ต้องพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งลักษณะของน้ำเสีย ระดับการบำบัดที่ต้องการ งบประมาณ และสภาพแวดล้อม ซึ่งรายละเอียดของแต่ละวิธี มีดังนี้

  • การบำบัดทางกายภาพ (Physical Treatment) เน้นการลดปริมาณของแข็งและสิ่งเจือปนในน้ำเป็นหลัก
  • การบำบัดทางเคมี (Chemical Treatment) เป็นวิธีที่ใช้กระบวนการทางเคมีทำปฏิกิรยากับน้ำเสีย เพื่อปรับค่า pH กำจัดสารพิษ โลหะหนัก ไขมัน เชื้อโรค และแร่ธาตุอื่น ๆ
  • การบำบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) หลักการคือการใช้สิ่งสกปรกในน้ำเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ แล้วให้จุลินทรีย์ทำให้ค่าความสกปรกของน้ำลดลง

ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียที่ควรรู้

ในการบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำที่ได้มาตรฐานนั้น จะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ การบำบัดขั้นต้น การบำบัดขั้นที่สอง และการบำบัดขั้นสูง ซึ่งรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมีดังนี้

Step
A
การคัดแยกน้ำมันออกจากน้ำ

1. การบำบัดขั้นต้น (Preliminary Treatment)

เป็นกระบวนการบำบัดน้ำด้วยการใช้ตะแกรงหยาบ ตะแกรงละเอียด ถังดักกรวดทราย ถังตกตะกอนเบื้องต้น และเครื่องกำจัดไขฝ้า เพื่อแยกของแข็งออกมาจากน้ำเสีย โดยสามารถกำจัดของแข็งประเภทแขวนลอยได้ถึง 50-70%

B
การบำบัดด้วยจุลินทรีย์ในบ่อเติมอากาศ

2. การบำบัดขั้นที่สอง (Secondary Treatment)

การบำบัดขั้นที่สองเป็นการบำบัดด้วยกระบวนการชีวภาพ โดยใช้การเลี้ยงจุลินทรีย์ในสภาวะที่ควบคุมได้ เพื่อให้จุลินทรีย์ทำหน้าที่กำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำ ทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้น หลังจากนั้นจึงใช้ถังตกตะกอนแยกจุลินทรีย์ออกมาแล้วนำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคอีกครั้ง

C
กรองขั้นสุดท้ายด้วย Active Carbon

3. การบำบัดขั้นสูง (Advance Treatment)

ขั้นตอนสุดท้าย เป็นกระบวนการกำจัดสารตกค้างที่ตกตะกอนได้ยาก ทั้งสารอาหาร สี สารแขวนลอย และสารเคมีอื่น ๆ เพื่อให้น้ำสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ พร้อมปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และป้องกันการเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย

Dji 0362
ศูนย์บำบัดน้ำเสีย SEN Treatment Plant
Logo Final

Siam Environmental Technologies บริการจัดการน้ำเสียครบวงจร

สำหรับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ Siam Environmental Technologies เราพร้อมให้บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำที่ได้มาตรฐาน ทำงานด้วยเทคโนโลยีการบำบัดที่ทันสมัย ปลอดภัย รองรับการใช้งานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบำบัดน้ำเสียรวม หรือน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน และเรายังมีห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียที่ได้รับการรับรองจากกรมอุตสาหกรรมให้บริการด้วย

สนใจติดตั้งระบบบำบัดน้ำหรือบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Siam Environmental Technologies ได้ที่เบอร์ 02-385-1226 (สำนักงานใหญ่) หรือ 038-015-095 (สาขาระยอง)

Plan Your Perfect Waste Management With Us